Your cart is empty

  • Eske timoun gen dwa?

Eske timoun gen dwa?

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Liv sa a, Eske timoun gen dwa?, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon pwofesè ki diskite kesyon sa a ak de nan elèv li yo, Gèlin ak Richa. Eske timoun konnen yo gen dwa? Ki dwa yo genyen? Sa se kesyon enpòtan pwofesè Remi vle asire l elèv li yo konprann. Eske ou konn dwa ou? An nou verifye si ou konn tout dwa timoun  genyen.

Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Number of Pages: 24
Size:                      6 x 9 inches
Binding Type:        Paperback

Cat #:  B1407
ISBN #: 9781626328150 

Keywords: children right - school grade