Your cart is empty

  • De Taken Ki Renmen Fache

De Taken Ki Renmen Fache

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

In Haitian Creole 

This book is about interactions between brothers and sisters. It is one of the books in the Good Citizen Collection/ Kolesksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a pale sou jan frè ak sè konn jwe, epi, yo konn fache tou. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Cat #: B1275K
ISBN #: 9781626325760 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: taken - fache - mischievous - bully - B1275