Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Match Foutbòl

Mwen Ale Nan Match Foutbòl

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale” apre chak lekti. Liv sa a disponib an gwo fòma pou pwofesè.

This book, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, (I Went to a Soccer Match) is one of the books in the Koleksyon Dekouvèt (Discovery Collection) for Pre-K level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. We encourage discussion about “Where have you been?” after each reading. This book is available in Big Book format for teaching purposes.

Cat. #: B1157K 

ISBN: 9781626324121 

Keywords: foutbòl - koleksyon - dekouvèt - preskolè - dyalòg