Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Sinema

Mwen Ale Nan Sinema

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Klodèt ak Remi kontan ale nan sinema, men, èske yo pral konpòte yo byen?

Nou ankouraje diskisyon sou “Ki kote ou konn ale?” apre chak lekti. Liv sa yo egziste tou an gwo fòma pou pwofesè.

Cat. #: B1555K  

ISBN: 9781626324145

Keywords: sinema - cinema - theater