Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Teyat

Mwen Ale Nan Teyat

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale” apre chak lekti. Liv sa yo egziste an gwo fòma pou pwofesè.

This book, Mwen Ale nan Teyat, (I went to the Theater) is one of the books in the Koleksyon Dekouvèt (Discovery Collection) for Pre-K level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. We encourage discussion about “Where have you been?” after each reading. These books are also available in Big Book format for teaching purposes.

Cat. #: B1144 

ISBN: 9781626323766 

Keywords: sinema - cinema - theater