Your cart is empty

  • Mwen Ale Vote

Mwen Ale Vote

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

B1121K  

Liv sa a, Mwen Ale Vote, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan reyalite eleksyon: Fido ak Minou se kandida; kilès ki ap pote viktwa? Ki sa kandida pèdan an ap fè? Timoun tande granmoun ale vote, yo tande anpil pale sou kandida, eleksyon, opozisyon, vòt, elatriye. Liv sa a ap pèmèt yo li sou esperyans Klodèt ak Remi ki ale vote nan yon atmosfè sosyab ki valorize diferans ak konvèjans opinyon yo. Ale vote se youn nan dekouvèt timoun te dwe fè depi bonè nan nivo pa yo pou yo ka konprann tout valè esperyans lan lè yo gen laj pou vote pou peyi yo. Liv sa a egziste an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN Number: 9781626324060