Your cart is empty

  • Ti sè Makso a (Big Book)

Ti sè Makso a (Big Book)

$19.50

Description

BB1286K  

Liv sa a, “Ti Sè Makso a” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon koneksyon espesyal ki genyen ant yon gran frè ak yon ti sè. Makso gen yon pouvwa espesyal. Manman l ak papa l pa gen pouvwa sa a. Èske ou gen pouvwa sa a oumenm?

This book, “Makso’s Little Sister” is in the What’s Up? Collection It’s the story of a special bond between a big brother and a little sister. Makso has special power. Mom and Dad don’t. Do you have that power?


ISBN Number: 9781626325951