Your cart is empty

  • Istwa Anita Chapo Wouj

Istwa Anita Chapo Wouj

Koleksyon Fantastik

by Maude Heurtelou

$6.50

Description

Cat. #: B1129K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Anita Chapo Wouj, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Le Petit Chaperon Rouge, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626324091 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition