Your cart is empty

  • Istwa Prensès Solèy

Istwa Prensès Solèy

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1125K   

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Blanch Nèj ak Sèt Nen yo, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626323629 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition