Your cart is empty

  • Istwa Prensès Solèy

Istwa Prensès Solèy

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1125K   

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormante, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626323629 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic