Your cart is empty

  • Istwa Sentaniz

Istwa Sentaniz

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

B1130K  

Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl Cendrillon, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa sa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN Number: 9781626324190