Your cart is empty

  • Istwa Sentaniz

Istwa Sentaniz

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1130K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl Cendrillon, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa sa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626324190 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition