Your cart is empty

  • Istwa Twa Grenn Pwa

Istwa Twa Grenn Pwa

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1126K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6 diferan ti liv ladan l. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626323636 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition