Your cart is empty

  • Istwa Twa Ti Kochon

Istwa Twa Ti Kochon

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1127K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-Fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6 diferan ti liv ladan l. Istwa sa a se yon entwodiksyon sou enpòtans lamitye ak tètansanm kont malè. Liv sa a disponib tou nan gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626323643 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition