Your cart is empty

  • Resiklaj nan Bèlantre

Resiklaj nan Bèlantre

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1302K  

Liv sa a, Resiklaj nan Bèlantre, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon ti gason ki chanje katye li ak vye sache ki nan fatra. Ki jan moun nan katye a pral pran lide a ? Ki sa Fito ka fè ak sache ki nan fatra? Ki jan sa ka chanje katye a?

This book, Recycling in Belantre, is in the What’s Up Collection. It’s the story of a boy who changed his neighborhood by recycling trash. How would the neighbors take the idea? What can Fito do with plastic bags he finds in the trash? How would that change the neighborhood?


ISBN Number: 9781626326163