Your cart is empty

  • Ti frè Jojo a

Ti frè Jojo a

$12.50

Description

B1287K  

Liv sa a, “Ti Frè Jojo a” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon timoun ki panse ti frè li a ki pral fèt la gen atansyon tout fanmi an. Èske tibebe a ap vin pran plas Jojo? Kesyon sa a domine Jojo seryezman. Èske manman l ak papa l konprann sa? Kijan sa pral fini?

This book, “Jojo’s little brother” is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a child who feels that the arrival of her little brother is getting all the attention. Is the baby coming to take over her place? This question is worrisome for Jojo. Would her parents understand that? How will that situation end?


ISBN Number: 9781626325890