Your cart is empty

  • Yon Vye Moso Chabon

Yon Vye Moso Chabon

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

In Haitian Creole 

This book is about self confidence. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo kwè nan tèt yo. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè.

Cat Number: B932
ISBN Number: 9781626320512

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole