Your cart is empty

  • Vakans ann Ayiti

Vakans ann Ayiti

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1052K  

This book is about the imagination and creativity of a child who is nostalgic about Haiti. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K.

Vakans ann Ayiti se yon liv sou imajinasyon ak kreyativite yon timoun ki sonje Ayiti. Li se youn nan ti liv nan nivo preskolè Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè.

ISBN Number: 9781626321809