Your cart is empty

  • Vakans ann Ayiti

Vakans ann Ayiti

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

In Haitian Creole 

This book is about the imagination and creativity of a child who is nostalgic about Haiti. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K.

Vakans ann Ayiti se yon liv sou imajinasyon ak kreyativite yon timoun ki sonje Ayiti. Li se youn nan ti liv pou nivo preskolè Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè.

Cat #: B1052K
ISBN #: 9781626321809 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: vakans - vacation - creativity - Kreyativite - nostalji - nostalgic