Your cart is empty

  • Mwen Konn Pran Asansè

Mwen Konn Pran Asansè

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. Number: B1177K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bilding. Klodèt kouri antre an premye pou li ka peze bouton an. Ki sa ki pral pase? Èske li ap peze bon bouton an? Ki sa ki pral pase ak moun ki deja andedan asansè a? E moun ki bezwen antre nan asansè a? An nou wè ant Klodèt ak Remi kilès ki ap pi prese! Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

In this story, “I Ride Elevators” Claudette, Remy and their parents take the elevator inside a building. Claudette rushes to get on first. What will happen? Will she press the right floor number? What about the people who want to get out of the elevator? What about the people who want to get on? Let’s see if Claudette or Remy is more eager to get on or get out. This book is also available in large format for group reading.

ISBN Number: 9781626325241  

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: assansè - elevator - bilging - building