Your cart is empty

  • Mwen Konn Pran Asansè

Mwen Konn Pran Asansè

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

B1177K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bildin. Klodèt kouri antre an premye pou li ka peze bouton an. Ki sa ki pral pase? Èske li ap peze bon bouton an? Ki sa ki pral pase ak moun ki deja andedan asansè a? E moun ki bezwen antre nan asansè a? An nou wè ant Klodèt ak Remi kilès ki ap pi prese! Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel and see.

In this story, “I Ride Elevators” Claudette, Remy and their parents take the elevator inside a building. Claudette rushes to get on first. What will happen? Will she press the right floor number? What about the people who want to get out of the elevator? What about the people who want to get on? Let’s see if Claudette or Remy is more eager to get on or get out. This book is also available in large format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626325241