Your cart is empty

  • Mwen Konn Pran Asansè

Mwen Konn Pran Asansè

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Mwen Konn Pran Asansè

Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo

pran asansè nan yon bildin. Klodèt kouri antre an premye pou li ka peze

bouton an. Ki sa ki pral pase? Èske li ap peze bon bouton an? Ki sa ki

pral pase ak moun ki deja andedan asansè a? E moun ki bezwen antre

nan asansè a? An nou wè ant Klodèt ak Remi kilès ki ap pi prese! Liv sa a

disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters,

Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel

and see.

In this story, “I Ride Elevators” Claudette, Remy and their parents take

the elevator inside a building. Claudette rushes to get on first. What will

happen? Will she press the right floor number? What about the people

who want to get out of the elevator? What about the people who want to

get on? Let’s see if Claudette or Remy is more eager to get on or get out.

This book is also available in large format for teaching purposes.