Your cart is empty

  • Mwen Konnen Franse

Mwen Konnen Franse

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. Number: B1178K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen. De timoun sa yo amize yo nan konpetisyon sa a. Gade pou wè si ou konnen mo franse sa yo tou. Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

In this story, “I Know French” Claudette and Remy compete among themselves to find out which of the two know more words in French. These two are having fun competing. Let see if you know these words as well.

This book is also available in large format for group reading.

ISBN Number: 9781626325319 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

Keywords: konpetisyon - franse - konnen - competitions - French - Know