Your cart is empty

  • Mwen Konn Renmen

Mwen Konn Renmen

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

Cat. #: B1185K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn montre lamitye ak senpati. Yo reyalize, lè yo fè moun plezi, kè pa yo kontan tou. Èske ou konn fè moun plezi? Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

In this story, “I Know How To Love” Claudette and Remy make people happy. They show empathy and they demonstrate kindness. They realize how happy they are when they please others. Do you like to please others? This book is also available in large format for teaching purposes.

ISBN: 9781626325203  

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: renmen - èd - lamitye - senpati - plezi - kè kontan - love - help - service - friendship - sympathy - pleasure -  happiness