Your cart is empty

  • Mwen Konn Renmen

Mwen Konn Renmen

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1185K  

Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi viv moman kote yo fè moun kontan, yo ede moun ki bezwen èd osinon yo montre moun lamitye ak senpati. Yo reyalize, lè yo fè moun plezi, kè pa yo kontan tou. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè. 

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see.

In this story, “I Know How To Love” Claudette and Remy make people happy, they show empathy and they demonstrate kindness. They realize how happy they are when they please others. This book is also available in large format for teaching purposes.


ISBN Number: 978626325203