Your cart is empty

  • Mwen Konn Chwazi Zanmi

Mwen Konn Chwazi Zanmi

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1190K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi, Klodèt ak Remi fè eksperyans ak zanmi ki antann avèk yo. Ki jan yo reyaji lè yo kontre ak timoun ki renmen batay? Èske y ap chwazi zanmi sa yo? Èske yo ap kapab defann tèt yo? Lè ou li istwa sa a, pwofite reflechi sou ki jan ou ka chwazi bon zanmi. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books where two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or they see.

In this story, I know how to choose friends, Claudette and Remy get along and have fun with their kind friends. How will they react when they meet unfriendly kids who want to fight? Will they choose them as friends? Will they be able to defend themselves? When you read the story, take the time to think about how you can choose good friends. This book is also available in big book format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626325142