Your cart is empty

  • Mwen Konn Wè Asansè

Mwen Konn Wè Asansè

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

Cat. Number: B1229K  

In Haitian Creole  

Nan istwa sa a, Mwen Konn We Asanse , Klodèt ak Remi dekouvri itilite asansè. Ak ki sa asansè sèvi? Yo wè jan moun sèvi ak asansè. Yo  konnen gen de lè pou yo pa pran asansè pou kesyon sekirite. Yo konprann byen jan asansè mache tou. E oumenm, èske ou konnen? Liv sa a ap ba ou anpil enfòmasyon sou sa. Li disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

In this story, “I Have Seen Elevators,” Claudette and Remy discover elevators. What are they for? They see how people use them. They know sometimes you should not use them for safety reasons. They also understand how they work! Do you?  This book will introduce you to the use of elevators. It is  also available in large format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626325258 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: assansè - elevator - sekirite - security