Your cart is empty

  • Fè Atansyon!

Fè Atansyon!

by Heurtelou Maude

$4.50

Description

In Haitian Creole 

This book is about being careful. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo pran prekosyon. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Cat Number: B897
ISBN Number: 9781626320208

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole