Your cart is empty

  • Papa Mwen Vini

Papa Mwen Vini

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$4.50

Description

In Haitian Creole 

This book is about family ties. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun sou lyen familyal. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Cat #: B901
ISBN #: 9781626320284 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: fanmi - family - papa - father