Your cart is empty

  • Dakò ak Pa Dakò

Dakò ak Pa Dakò

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$4.50

Description

In Haitian Creole 

This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. 

Liv sa a konsevwa pou aprann timoun antann yo. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen /Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Cat #: B904
ISBN #: 9781626320277 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

Keyword: Dakò - Agree - Dako