Your cart is empty

  • Mwen Konnen Zetwal Yo

Mwen Konnen Zetwal Yo

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

B903K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis toujou sou astwonomi. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books where two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or they see.

In this story, “I know about stars” Claudette and Remy look at the stars, discover the constellations and want to know more about astronomy. This book is also available in big format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626324268