Your cart is empty

  • Mwen Konnen Zetwal Yo

Mwen Konnen Zetwal Yo

by Heurtelou Maude

$6.75

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv

kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn

lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt

ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi,

yo vle konnen plis toujou sou astwonomi. Liv sa a

disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books

where two characters, Claudette and Remy, share

with young readers what they know, they feel or

they see.

In this story, “I know about stars” Claudette and

Remy look at the stars, discover the constellations

and want to know more about astronomy. This

book is also available in big format for teaching

purposes.