Your cart is empty

  • Mwen Konnen Zetwal Yo

Mwen Konnen Zetwal Yo

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat Number: B903K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis toujou sou astwonomi. Ki sa ou konnen sou astwonomi? Chèche konnen. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

In this story, “I know about stars” Claudette and Remy look at the stars, discover the constellations and want to know more about astronomy. What do you know about astronomy? Let's find out. This book is also available in large format for group reading.

ISBN Number: 9781626324268 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

Keywords: Zetwal - Stars - Konstelasyon - Constellation - Astwonomi - Astronomy