Your cart is empty

  • Mwen Konnen Yon Pwezi

Mwen Konnen Yon Pwezi

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1160K  

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Ki sa ou santi pou paran ou yo? Nou swete liv sa a enspire w. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

In this story, I Know a Poem, Claudette, Remy and friends express their feelings for the people who raised them. After reading this book, be inspired to express your own feelings. This book is also available in large format for group reading.

ISBN Number: 9781626324169