Your cart is empty

  • Mwen Konnen Yon Pwezi

Mwen Konnen Yon Pwezi

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1160K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books where two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or they see.

In this story, I Know a Poem, Claudette, Remy and friends express their feelings for the people who raised them. This book is also available in big book format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626324169