Your cart is empty

  • Mwen Konnen Kreyòl

Mwen Konnen Kreyòl

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat #: B1161K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. E oumenm, kòman  Kreyòl ou ye? Chèche konnen. Liv sa a disponib tou nan gwo fòma pou lekti an gwoup.

In this story, I Know Creole, Claudette and Remy communicate with their fingers to share their knowledge of the Haitian Creole language. How much Creole do you know? Let's find out. This book is also available in large format for group reading. 

ISBN: 9781626324176 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: Kreyol - Kreyòl - Creole - Dwèt - Fingers - Konnen - Knowledge