Your cart is empty

  • Mwen Konn Konte

Mwen Konn Konte

by Heurtelou Maude

$6.75

Description

Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi

ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi

osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Konte, Klodèt ak

Remi ap pratike nimerasyon. Yo konte konbyen

zòrèy yo genyen? Konbyen dwèt? Ki laj yo? Ann

konte ansanm avèk yo. Liv sa a disponib tou an gwo

fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in

which two characters, Claudette and Remy, share

with young readers what they know, they feel or see.

In this story, “I Know how to count” Claudette and

Remy count how many ears or fingers they have.

They also count how old they are. Let’s count with

them. This book is also available in large format for

teaching purposes.