Your cart is empty

  • Mwen Konn Tire Kont

Mwen Konn Tire Kont

by Heurtelou Maude

$7.00

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2

timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo

konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak

detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo tout pa fò nan

tradisyon sa a. Kifè, timoun ki konn tire kont yo pral pran

plezi sou lòt ki pa konn tire kont. Men, èske gen moun

ki konn tire kont pi byen pase Grann Seza? Ou pral konn

sa si ou li liv sa a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou

pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books which two

characters, Claudette and Remy, share with young readers

what they know, they feel and see.

In this story, “I Know How To Tell A Riddle,” Claudette,

Remy and their friends are enjoying a night of telling

riddles. Not all of them are good at it. Those who are are

making fun of those who aren’t. But who is better at telling

riddles than Granma Cesar? You will find out if you read

this book. This book is also available in large format for

teaching purposes.