Your cart is empty

  • Mwen Konn Tire Kont

Mwen Konn Tire Kont

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

B1174K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo tout pa fò nan tradisyon sa a. Kifè, timoun ki konn tire kont yo pral pran plezi sou lòt ki pa konn tire kont. Men, èske gen moun ki konn tire kont pi byen pase Grann Seza? Ou pral konn sa si ou li liv sa a. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel and see.

In this story, “I Know How To Tell A Riddle,” Claudette, Remy and their friends are enjoying a night of telling riddles. Not all of them are good at it. Those who are are making fun of those who aren’t. But who is better at telling riddles than Granma Cesar? You will find out if you read this book. This book is also available in large format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626325625