Your cart is empty

  • Mwen Konn Ale nan Mache

Mwen Konn Ale nan Mache

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap

pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon

sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Ale nan Mache, Klodèt ak

Remi ale nan mache Kenskòf. Yo wè machann, yo wè bèt,

yo wè fwi, yo wè legim, yo wè flè. Yo wè anpil aktivite

moun ki ap monte-desann. Èske yo pote lajan pou yo

achte? Èske yo ka manyen tout sa yo wè? An nou suiv

avanti yo a nan mache a. Liv sa a disponib tou an gwo

fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which

two characters, Claudette and Remy, share with young

readers what they know, they feel or see.

In this story, “I Have Been To The Market” Claudette

and Remy goes to the market in Kenskoff. They see lot

of vendors, live animals, fruits, vegetables and flowers.

They also see a lot of people going back and forth. Are

the children ready to purchase goods? Can they touch

everything they see? Let’s follow them in this adventure

at the market. This book is also available in large format

for teaching purposes.