Your cart is empty

  • Ti Krapo Egoyis

Ti Krapo Egoyis

by Malisa Makso

$4.50

Description

In Haitian Creole. 

Lis liv ki nan seri Karamèl la 20 liv an Kreyòl osinon bileng.

1. Anndan ak Deyò
2. Bò Kote Madan Zariyen
3. Bout Ke Lilit
4. Dis Jako
5. Fèt la
6. Gwo ak Piti
7. Jòn Abriko, Vèt ak Mov
8. Jòn, Ble ak Wouj
9. Lajounen ak Lannuit
10. Kò ti Makak la
11. Moustik la gen Tous
12.Msye Krapo Balonnen
13. Nòs Woz ak Choublak
14. Papiyon Mov la
15. Semèn Lous la
16. Senk Sans yo
17. Ti Kana yo
18. Ti Krapo egoyis
19. Trezò Towo Bèf20
20. Twa Sè ak Kalmason

Cat. #: B325K