Your cart is empty

  • Rita ak Jako

Rita ak Jako

by Marie Carole Jeune

$16.95

Description

Rita jwenn yon ti jako nan jaden a epi li mennen li lakay li. Jako a aprann repete tout sa Rita di, li fe granmoun yo fou. Li te pe pou granmoun yo pa lage lako a. Rita deside sove ak ti zwazo a. Se jako a ki resi sove Rita nan istwa ki rive'l la.

B631
9781601953179