Your cart is empty

Post Featured Image

Riva Précil

Riva Précil se yon fi 25 an ki chante, ki fè bijou, ki konn danse, e ki ekri liv tou. Mamzèl se yon ayisyèn k'ap viv Brooklyn ki grandi Ayiti nan mitan tout kilti Ayisyen an ki jwenn enspirasyon pou l' ekri liv fòlklò ak tout listwa ke yo te konn rakonte l' lè li te timoun. Riva kòmanse ekri ti listwa depi lè l te tou piti, apre tranblemanntè ki te pase 2010 lan, Riva te fòme yon òganizasyon san enterè (Li, Li, Li!) ansanm ak manman l' kote rèv yo se te pou yo li istwa pou ede timoun viktim yo, 

Riva pase nan lekòl pou aprann chante nan "LaGuardia School of Performing Arts" nan New York e li etidye Music Therapy nan "Loyola University" nan New Orleans.