Your cart is empty

  • Sache ka fè Valiz

Sache ka fè Valiz

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1306K  

Liv sa a, Sache ka fè Valiz, nan Koleksyon Sa k Pase? Se yon  entwodiksyon sou resiklaj sache plastik pou fè valiz. Otè a sèvi ak ilistrasyon byen klè, byen kolore pou enterese timoun nivo anvan Jadendanfan ki fèk ap aprann li. Chak paj gen de twa mo sèlman. Istwa sa a ekri pou nivo premye ak dezyèm ane.

This book, Plastic Bag and Handbag, is in the What’s Up Collection. The author uses simple and colorful illustrations to create awareness on recycling at the Pre-Kindergarten level. Each page contents few words to support the message. This story is recommended for first and second grades readers.


ISBN #: 9781626326262 

Keywords: Plastic - Handmade bags - recycle