Your cart is empty

  • Sache ka fè Valiz (Big Book)

Sache ka fè Valiz (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. #: BB1306K  

(In Haitian Creole)

Liv sa a, Sache ka fè Valiz, nan Koleksyon Sa k Pase? Se yon entwodiksyon sou resiklaj sache plastik pou fè valiz. Otè a sèvi ak ilistrasyon byen klè, byen kolore pou enterese timoun nivo anvan Jadendanfan ki fèk ap aprann li. Chak paj gen de twa mo sèlman.

This book, Plastic Bag and Handbag, is in the What’s Up Collection. The author uses simple and colorful illustrations to create awareness on recycling at the Pre-Kindergarten level. Each page contents few words to support the message.

ISBN #: 9781626326835 

Keywords: Plastic - Handmade bag - recycle