Your cart is empty

 • Bonbon Siwo Grann Da yo

  Bonbon Siwo Grann Da yo

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, “Bonbon siwo Grann Da yo” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa de timoun ki te pare pou yo te pataje 10 bonbon siwo a yo de. Twa ti zanmi vin parèt…. Apresa, senk lòt ti zan… $12.50
 • Ti sè Makso a

  Ti sè Makso a

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, “Ti Sè Makso a” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon koneksyon espesyal ki genyen ant yon gran frè ak yon ti sè. Makso gen yon pouvwa espesyal. Manman l ak papa l pa gen… $12.50
 • Ti sè Makso a (Big Book)

  Ti sè Makso a (Big Book)

  Liv sa a, “Ti Sè Makso a” nan Koleksyon Sa k Pase?Se istwa yon oneksyon espesyal ki genyen ant yongran frè ak yon ti sè. Makso gen yon pouvwa espesyal.Manman l ak papa l pa gen pou… $19.50
 • Konsekans Konsekans Sekans Sekans

  Konsekans Konsekans Sekans Sekans

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, «Konsekans Sekans» nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon grann ak pitit-pitit li, chyen yo a, chat yo a, sourit yo a ak pis ki sou sourit la. Ki sa ki ka pase yon jou gra… $12.50
 • Resiklaj nan Bèlantre

  Resiklaj nan Bèlantre

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Resiklaj nan Bèlantre, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon ti gason ki chanje katye li ak vye sache ki nan fatra. Ki jan moun nan katye a pral pran lide a ? Ki sa Fito … $12.50
 • Tap Tabadap pap pap-pap!

  Tap Tabadap pap pap-pap!

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, “Tap Tabadap pap, pap-pap” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa Tonton Woje ki konn danse byen ak Inès ki ap gade l ap danse. Inès ta renmen danse tou. Èske li pral eseye? È… $12.50
 • Tap Tabadap pap! (Big Book)

  Tap Tabadap pap! (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, “Tap Tabadap Pap” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa Woje ki konn danse byen ak Inès ki ap gade l ap danse. Inès ta renmen danse tou. Èske… $19.50
 • Ti frè Jojo a

  Ti frè Jojo a

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, “Ti Frè Jojo a” nan Koleksyon Sa kPase? Se istwa yon timoun ki panse ti frè li a kipral fèt la gen atansyon tout fanmi an. Èske tibebea ap vin pran plas Jojo? Kesyon sa a… $19.50
 • Ti frè Jojo a

  Ti frè Jojo a

  Liv sa a, “Ti Frè Jojo a” nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon timoun ki panse ti frè li a ki pral fèt la gen atansyon tout fanmi an. Èske tibebe a ap vin pran plas Jojo? Kesyon s… $12.50
 • Vye sache Bèl valiz

  Vye sache Bèl valiz

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a Vye Sache, Bèl Valiz nan Koleksyon Sa k Pase? Se  yon istwa sou resiklaj.  Ti Jan pral chanje katye lakay li ak yon pwojè ranmase vye sache moun je… $12.50
 • Vye sache Bèl valiz (Big Book)

  Vye sache Bèl valiz (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a se gwo fòma pou ti liv ki rele Vye Sache, Bèl Valiz nan Koleksyon Sa k Pase? Se yon istwa sou resiklaj.  Ti Jan pral chanje katye lakay li ak yon pwoj&e… $19.50