Your cart is empty

 • Metòd Lasyans / Science Method

  Metòd Lasyans / Science Method

  Koleksyon Syans

  by Kelli Hicks

  6 Different Titles - Part of the Science Collection- Bilingual English-Haitian Creole. - Mwen Kapab Sèvi ak Zouti Lasyans  / I use Science Tools - Lasyans an Sekirite / &… $67.50
 • Fòs, Enèji ak Mouvman / Force, Energy and Motion

  Fòs, Enèji ak Mouvman / Force, Energy and Motion

  Koleksyon Syans

  by Buffy Silverman

  6 Different Titles - Part of the Science Collection- Bilingual English-Haitian Creole. - Gravite! Èske li rale w / Gravity ! Do you feel it? - Zap! Men Kouran! / Zap ! It… $67.50
 • Lavi Plant / Plants

  Lavi Plant / Plants

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  6 Different Titles - Part of the Science Collection in English and Haitian Creole. Lavi Plants:Kijan Plant Grandi / How Do  Plants Grow? Adaptasyon Plant / Plant Adaptat… $67.50
 • Plant yo Kapab Fè Manje yo Bezwen

  Plant yo Kapab Fè Manje yo Bezwen

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Bilingual English / Haitian Creole. This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books … $12.50
 • Mwen Kapab Sèvi ak Zouti Lasyans

  Mwen Kapab Sèvi ak Zouti Lasyans

  Koleksyon Syans

  by Kelli Hicks

  Bilingual English / Haitian Creole. This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books … $12.50
 • Pye pòm avèk Sezon yo

  Pye pòm avèk Sezon yo

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Bilingual English / Haitian Creole. This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books … $12.50
 • Kanpe ak Derape, Vit ak Dousman

  Kanpe ak Derape, Vit ak Dousman

  Koleksyon Syans

  by Buffy Silverman

  Bilingual English / Haitian Creole. This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books … $12.50
 • Solid? Likid?

  Solid? Likid?

  Koleksyon Syans

  by Amy S. Hansen

  Bilingual English / Haitian Creole. This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books … $12.50
 • Matyè / Matter

  Matyè / Matter

  Koleksyon Syans

  by Amy S. Hansen

  6 Different Titles - Part of the Science Collection - Bilingual English and Haitian Creole. - Gen Matyè sou Tout Fòm / Matter Comes in all Shapes - Matyè ki Kapab Fonn / Melt… $67.50
 • Lavi Animal / Animal Life Circle

  Lavi Animal / Animal Life Circle

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  6 Different Titles - Part of the Science Collection- Bilingual English-Haitian Creole. Ak Kiyès Mwen Sanble? / Who Do I Look Like?Adaptasyon Animal / Animal AdaptationsChèn Alimant… $67.50
 • Abita Animal

  Abita Animal

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B699KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, Solèy … $12.50
 • Adaptasyon Plant

  Adaptasyon Plant

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B726KE Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki… $12.50
 • Ak Kiyès mwen Sanble?

  Ak Kiyès mwen Sanble?

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B707KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Animal Ann Klase yo

  Animal Ann Klase yo

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B721KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo k… $12.50
 • Etap nan Lavi Plant

  Etap nan Lavi Plant

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B719KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Kijan Tan an ye Jodi a?

  Kijan Tan an ye Jodi a?

  Koleksyon Syans

  by Conrad J. Storad

  Cat #: B701KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Lannuit ak Lajounen

  Lannuit ak Lajounen

  Koleksyon Syans

  by Conrad J. Storad

  Cat #: B708KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Gravite! Eske li rale ou?

  Gravite! Eske li rale ou?

  Koleksyon Syans

  by Buffy Silverman

  Cat #: B722KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Koleksyon Syans / Science Collection

  Koleksyon Syans / Science Collection

  Koleksyon Syans

  by Educa Vision Inc.

  Cat #: SP049KE  36 Different Titles Bilingual English-Haitian Creole.A collection of 36 books  organized into 6 science themes in English and Haitian-Creole:Science colle… $299.50
 • Ak Kisa Li Fèt?

  Ak Kisa Li Fèt?

  Koleksyon Syans

  by Amy S. Hansen

  Bilingual English - Haitian Creole This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books c… $12.50