Your cart is empty

  • Èske M Kapab?

Èske M Kapab?

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Èske M Kapab, se youn nan seri 25 liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou ankouraje timoun depi piti pou yo vle vin bon sitwayen.

Nan liv sa a, Eske M Kapab ?, ti zwazo jòn nan pa gen konfyans nan tèt li. Erezman, gras ak sipò manman li, epi, ak ankourajman yon lòt zwazo, li vin dekouvri li kapab.

Cat #: B802
ISBN #: 9781584328674 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

Keywords: konfyans ; confidence ; sipò ; support ; ankourajman ; encouragement