Your cart is empty

  • Èske Nou Ka Antann Nou? (Big Book)

Èske Nou Ka Antann Nou? (Big Book)

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Èske nou ka antann nou?, se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou timoun depi nan nivo kinndègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, òganize epi reprezante pou ankouraje timoun devlope depi yo piti enterè pou yo vin sitwayen enterese nan antant ak amoni. 

Nan liv sa a Èske nou ka antann nou?, pèsonaj yo, Marita, Pòl ak Krapo a, ap fè eksperyans sou antant ak amoni. Marita pito jwe ansanm, men, se Nikòl ki vle antant. Liv sa a, disponib an ti fòma pou timoun. 

Cat #: BB807
ISBN #: 9781626324855 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: antann - get along - motivate - motivation - motive - motivasyon