Your cart is empty

  • No Image

Èske ou te konn sa (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

In Haitian Creole  

Liv sa a, Èske ou te konn sa? Se yon liv ki rekonèt kontribisyon travay ti gason ka fè nan kay depi yo piti. Anplis, li vle motive yo depi piti pou yo kòmanse enterese gen yon metye lè yo gran. Li ekri pou ankouraje ti gason devlope endepandans yo nan afè travay nan kay, epi, kwè nan tèt yo kòm sitwayen pwodiktif demen. Liv sa a mache ak desen pou kolore, epi, ak mizik pou chante. Li nan Koleksyon Sa k Pase? a. Li disponib an ti fòma pou timoun.

Size: 11in x 17in
Cat. Number: BB1433K
Number Of  Pages: 20 

Keywords: kontibisyon - contribution - motive - motivate - motivation - metye - profession