Your cart is empty

  • Èske Ti Tonton parese?

Èske Ti Tonton parese?

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Liv sa a, Èske Ti Tonton parese? Se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon ti gason ki pa t renmen koupe pyebwa. Li te vle pwoteje anviwonnman an. Men, ki avni ki genyen pou yon ti gason nan Ti Rivyè ki pa vle koupe pyebwa? Si li pa koupe pyebwa pou li vann planch, ak ki sa li pral viv?

Èske li parese vre? Èske Ti Tonton entelijan? Petèt li ka byen gen kèk bon lide. Men, si li parese, li ka pa janm reyalize anyen tou! 

Liv sa a ka enterese timoun ki nan nivo 1-2 ane. Li disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

24pp. 6x9 in. Saddle Stapled, © 2019 

Cat. #: B1518
ISBN #: 9781643820804