Your cart is empty

  • Social and Historical Documents in English and In Haitian Creole

Social and Historical Documents in English and In Haitian Creole

by Nicole Titus

$15.00

Description

Social and Historical Documents in English and in Haitian Creole is a compilation of 8 important American and Haitian documents, covering a wide range of topics and appearing simultaneously in English, Haitian Creole, and at times, in French. Dokiman Sosyal ak Istorik ann Anglè ak an Kreyòl se yon seri de 8 dokiman Ameriken ak Ayisyen ki enpòtan, ki kouvri plizyè sijè, e ki parèt an menm tan an anglè, an kreyòl ayisyen, ak, gen de fwa,an fransè.