Your cart is empty

  • SOGO Nan Kwazman Granchimen

SOGO Nan Kwazman Granchimen

by Pauris Jean - Baptiste

$17.50

Description

Cat #:B1166  

          Melani ak Liyèt se 2 medam ki leve nan menm gran lakou. Yonn konnen lòt byen depi yo timoun. Anplis sa, yo te zanmi. Yo te konn fè ti dezòd yo ansanm. Yo te toujou ap plenyen ti sò yo ansanm. Yo te konn ap reve lavi miyò ansanm. Men lavi souri pi byen pou Melani. Manmzèl pran fil. Li marye ak yon mesye ki pa fin twò mal. Li vin madan Layoti. Y'ap mennen. Lavi sanble boude sou Lirèt. Afè li pa bon. Anplis sa, li marye epi li gen yon talye timoun. Papa yo pati depi bèldriv al bouske kote lavi fè kwen. Yo pa gen nouvèl li. Liyèt, vye Sò a, djobe kay man Layoti k ap fè madanm nan pase nan yon je zegwi. Liyèt blije bouche nen li pou li bwè dlo santi. Paske lè ou gen ke, ou pa kouri janbe dife. Pou lavi ti zanfan li yo, li mare ren li pou li pran swèl. Plis Liyèt devan je madan Layoti, se plis madanm nan pa ka santi prezans Sò a. Se plis tou madanm nan pa ka viv san Liyèt.Moun pa ka konprann konpòtman sa a. 

          Twouve yon jou, baton an chanje bout. Apre divès peripesi, Liyèt jwenn jwen, li kite Ayiti. Li suiv pitit gason li. Tout timoun li yo fè menm chimen an tou yonn dèyè lòt. Madan Layoti tanmen pèdi fil. Mari li, yon avoka, ap pèdi pye jouranjou. Li pa jwenn afè nan tribinal. Misye tcheke chans li akote yon kandida alaprezidans. Bagay la pa mòde. Se bon pye misye ki sove l. Li kraze rak jete li ak tout fanmi li.Rive aletranje, man Layoti vin twouve l ap travay menm kote ak Liyèt. Se vye sò a  k ap ede manmzèl debouye li nan travay la. Paske nan peyi moun yo, pa gen ni gason bòzò ni fanm tchèktchèk. Tout moun se mare zenba ou antre nan michan. San sa, ou pa nan sòs. 

            Pitit  fi man Layoti ak pitit gason Liyèt tonbe damou yonn pou lòt. Yo marye. Liyèt ak Melani rekonsilye nan pitit yo ak pitit pitit yo. Kalfou gate zanmi. Kalfou rekonsilye zanmi. 

            Pauris Jean-Baptiste fèt 16 mas 1936, sou bitasyon Kawoche, 1e Seksyon komin Tènèv, nan Latibonit. Li marye depi 45 an. Limenm ak madanm li Jacqueline Weindling, yo gen 3 pitit: 2 gason ak yon fi.
            Pauris etidye teyoloji nan peyi li Ayiti ak nan peyi Lafrans. Li pase plis pase 35 ane nan ansèyman kreyòl, franse, grèk, ebre. Li milite nan legliz. Li se tradiktè kreyòl. Epi li pwodui plis pase 15 liv nan lang kreyòl ayisyen.

ISBN #: 9781626324602 

Keywords: 

  • Haitian Creole 
  • Creole Academy 
  • Pauris Jean Baptiste