Your cart is empty

  • Summertime in Haiti / Vakans Ann Ayiti

Summertime in Haiti / Vakans Ann Ayiti

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Bilingual English - Haitian Creole 

This book is about self confidence. It is one of the bilingual English / Haitian Creole books in the Good Citizen Collection for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo kwè nan tèt yo. Se youn nan tit bileng Anglè / Kreyòl Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. 

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B1052-KE  
Number Of  Pages: 24 
ISBN Number: 9781626322332