Your cart is empty

  • The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

by Heurtelou Maude

$100.50

Description

SP062  

All the books in that collection have been conceived, written, organized and presented in a way to motivate children to develop good citizenship skills early in life. Select 20 of them. 

Titles from the collection: 
B693K- Tolerans Fè Sans
B742K- Ann Aprann sou Tolerans
B743K- Wi ou Kapab / Istwa Ti Zwazo Jòn Nan
B790K- Papa M Renmen M
B802K- Eske M Kapab?
B803K- Konte sou Mwen
B807K- Eske Nou Ka Antann Nou?
B808K - Men Fawouchè a!
B818K- Alix Se Fawouchè
B823K Neglijans Gen Konsekans
B830K- Ann Antann Nou
B897K- Fè Atansyon!!
B898K- Fawouchè Pa Zanmi
B899K- Ti Zwazo a Vole
B900K- Mwen Renmen Lòd
B901K- Papa Mwen Vini
B902K- Timoun yo Kontan
B004K- Dakò ak Pa Dakò
B931K- Mwen Reve
B932K- Yon Vye Moso Chabon
B982K - Fanmi Mwen Tankou Lakansyèl
B1052K - Vakans ann Ayiti
B1154K - Toma Tenas
B1204K - Yon Fi Chanje Sa!
B1221K - Yon Ti Gason Chanje sa!
B1275K - De Taken ki renmen fache
B1400K - Katye Pa m Pi Bèl

Select all titles from the selection.