Your cart is empty

  • The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen

The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$97.50

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see. 

SP090K

The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen 

Mwen Konnen Franse B1178K
Mwen Konnen Kreyol B 1176 K
Mwen Konn Fe Manje B1230K
Mwen Konn Ale Nan Mache B1175K
Mwen Konn Fe Jaden B1163K
Mwen Konn Jwe Mizik B1201K
Mwen Konn Pran Asansè B1177K
Mwen Konn Konte B1173K
Mwen Konn Renmen B1185K
Mwen Konn Fache B1184K
Mwen Konn Danse B972K
Mwen Konnen Zetwal Yo B903K
Mwen Konnen Fanmi Mwen B1186K
Mwen Konn chwazi Zanmi B1190K
Mwen Konn Wè Asansè
Mwen Konn Ale Laplaj
Mwen Konnen Yon Pwezi
Mwen Konnen Vil Pwovens
Mwen Konnen Dwa Mwen
Mwen Konn Tire Kont