Your cart is empty

  • Ti sè Makso a

Ti sè Makso a

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1286K  

Liv sa a, “Ti Sè Makso a” nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon koneksyon espesyal ki genyen ant yon gran frè ak yon ti sè. Makso gen yon pouvwa espesyal. Manman l ak papa l pa gen pouvwa sa a. Èske ou gen pouvwa sa a ou menm? Liv sa a egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup.

This book, “Makso’s Little Sister” is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a special bond between a big brother and a little sister. Makso has special power. Mom and Dad don’t. Do you have that power?

ISBN #: 9781626325883 

Keywords: siblings - love - frè - sè - renmen